Tjänster

 

”Står du vid ett vägskäl i livet och behöver professionell guidning?”

Välkommen till mig för psykoterapi, samtal eller handledning!

Jag erbjuder:

  • Psykoterapi, enskilt och till par.
  • Utbildningsterapi
  • Handledning, enskilt och i grupp

Om Terapin eller stödjande samtal
Det viktigaste för mig är vi tillsammans gör en bedömning av vad just du behöver hjälp med och att vi utifrån
det individanpassar terapin, efter dina önskemål om riktning och mål.

När ska man söka psykoterapi?
När det inte längre räcker att prata med vänner och bekanta, när de vanliga sätten inte fungerar,
då kan det vara dags att söka professionell hjälp.

Handledning, enskilt eller grupp Ärendehandledning, metodutveckling, professionsutveckling, processhandledning.

Stödjande och vägledande samtal
Syftet med den här typen av samtal är att du ska få en möjlighet kunna reflektera över din situation och
diskutera med en neutral person som inte är involverad i ditt liv.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Utgår från att psykiska problem skapas av vårt sätt att tänka, känna och handla samt hur kroppen reagerar.
Här är fokus på tanke-känsla-handling.

Dialektisk beteendeterapi (DBT)
Här är fokus på beteendet och hur vi kan arbeta med färdigheter för att göra positiva förändringar i rätt riktning.
Här kan vi tydliggöra beteendet med kedjeanalyser för att förstå hur tanke, känsla och beteende hänger samman.

Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
Fokus på att få ökad kunskap hur du fungerar i relation till andra och till sig själv och därigenom minska psykiska symtom samt förebygga att de återkommer.
Att få syn på och bli medveten om sina problematiska livsmönster för att sedan kunna förändra sig.

Affektfokuserad psykoterapi
Här står känslan i fokus att tillsammans med psykoterapeuten undersöka dina känslor, relationsmönster och inre föreställningar om dig själv.

Existentiell terapi
Här är fokus på meningen med livet och hur kan vi skapa en mening.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) – traumafokuserad terapi
Det är en arbetsmetod baserad på ögonrörelser som kan vara till hjälp när du vill eller behöver minska besvären eller upplevelser från det förgångna som stör.
Olika slags trauman, svår sorg eller andra sjukdomar och tillstånd där svåra känslor är förknippade med livshändelsen.

Prolonged exposure (PE)
Är en traumafokuserad modell där vi arbetar strukturerat med traumahändelser.