Att vara legitimerad psykoterapeut innebär att yrkestiteln är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Detta utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Jag är medlem i RPC-Riksföreningen Psykoterapicentrum  https://www.psykoterapicentrum.se samt Psykoterapeuter i Z-län https://www.psykoterapeuter-z.se

Jag är Socialpedagog och legitimerad psykoterapeut. Är utbildad lärare och handledare i psykoterapi på SAPU Svenska Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB.

Jag har en bred teoretisk bakgrund och är utbildad inom modern psykodynamisk affektfokuserad teori (PDT),
kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT), existentiell teori,
Eye Movement Desensitisation and Reprocessing  (EMDR), PE-prolonged exposure metod med traumafokus.

Jag har arbetat med behandlande samtal sedan 1995. Min erfarenhet av samtal och terapier med ungdomar och vuxna med psykisk och stressrelaterad ohälsa är lång.

Mina arbetsområden har varit inom beroendevård, behandlingshem, 12-stegsbehandling samt ungdomspsykiatrisk
mottagning och vuxenpsykiatri, ofta med komplex problematik. Allt från ångest, depression, livskriser,
självskadebeteende, sorg, meningen med livet till separation och skilsmässor.

Jag arbetar sedan sju år i ett DBT-team med fokus på självskadebeteende och suicidal problematik.
Jag har flera års erfarenhet av att arbeta med traumafokuserade terapier.

Har nuvarande handledningsuppdrag på olika enheter inom psykiatrin.

Läs mer under tjänster...

Sara Ågren